Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Έμβλημα της Γυμναστικός Σύλλογος Καλλιθέα, αθλητικό σωματείο με έδρα την Καλλιθέα, πόλη-λιμάνι στην μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, την πρωτεύουσα της Ελλάδας