Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ασπίδα της Λοντρίνα Εσπόρτε Κλούμπε, Londrina Esporte Clube, ποδοσφαιρική ομάδα από την πόλη της Londrina σε η κατάσταση της Παρανά στη νότια περιοχή της Βραζιλίας