Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Λοχίας Frog ή Keroro είναι ο κύριος πρωταγωνιστής και ο κυβερνήτης του στρατού πλανήτη Keron του