Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Για να μάθετε το λατινικούς αριθμούς από τον αριθμό 1 σε αριθμό 100, έχουμε ετοιμάσει αυτή τη συλλογή των χρωματίζοντας σελίδες. Το πρώτο βήμα είναι η εκμάθηση τους ρωμαϊκούς αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 και 6