Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα μαντάλα με κύκλο και δύο τετράγωνα χαραγμένα