Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μάνταλα σχηματίζεται από εννέα ελλείψεις γύρω από τέσσερις κεντρικές γεωμετρικά σχήματα