Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μάτι του XANA, ΖΑΝΑ, πολλαπλές ιό που θέλει να καταστρέψει τους αντιπάλους, οι πολεμιστές της Λυόκο