Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μέσο κατάρτιση με τη μορφή της ένα ισοσκελές τρίγωνο που σχηματίζεται από δύο γωνίες 45 ° και ένα 90 °