Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μέσο κατάρτιση με τη μορφή σκαληνός τρίγωνο που σχηματίζουν γωνίες 30 °, 60 ° και 90 °