Σχέδιο Online

Ζωγραφιές 1:15 και 13:15, μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά για να μάθετε την ώρα σχετικά με το αναλογικό ρολόι και το ψηφιακό ρολόι, τώρα είναι μία και τέταρτο τη νύχτα ή το απόγευμα