Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Το μαύρο σκυλί είναι ένα νυκτόβιο κακό φάντασμα που εμφανίζεται στο legends από διάφορα μέρη του κόσμου ως απεσταλμένους δαίμονας ή κηδεμόνες του υποκόσμου. Στα βρετανικά νησιά είναι γνωστή ως Black Dog. Στην Κεντρική Αμερική είναι γνωστό ως El Cadejo. Σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, υπάρχουν επίσης άλλα μυθικά σκυλιά