Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Η αξίνα και το φτυάρι είναι απαραίτητα εργαλεία στις αρχαιολογικές ανασκαφές. Μια αξίνα στο χέρι του αρχαιολόγου κατά τη διάρκεια εργασιών