Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Tower Bridge, τη Γέφυρα του Λονδίνου, μια κρεμαστή γέφυρα στον ποταμό Τάμεση. Μία από τις εικόνες του Λονδίνου