Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Full Contact είναι ένα μαχητικό άθλημα που συνδυάζει την πυγμαχία με άλλες πολεμικές τέχνες