Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μια ιαπωνική γυναίκα με χαρακτηριστική παραδοσιακή ενδυμασία και κάθεται στο μαξιλάρι, μια σκηνή από το παραδοσιακό Ιαπωνία