Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μια παραδοσιακή κυψέλη που κρέμεται από ένα δέντρο. Στην κυψέλη κατοικείται από μια αποικία μελισσών