Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μια περικοπή του βοείου κρέατος, κόκκινο κρέας. Ένα φιλέτο δείχνει διαφορετικά χρώματα ανάλογα με το βαθμό του μαγειρέματος κρέατος