Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μικρή Ιησούς, μωρό Ιησού στη φάτνη με έναν άγγελο και υπό το φως των αστέρι των Χριστουγέννων