Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Αυτό το διακοσμητικό μοτίβο είναι πολύ ουδέτερο επειδή διαμορφώνεται από την επανάληψη των απλών γεωμετρικών μοντέλων. Τα χρώματα θα μετατρέψει σε ένα μοτίβο Χριστούγεννα