Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Με την παρούσα εκπαιδευτική σελίδα μπορείτε να υπολογίζετε από πενήντα να πενήντα εννέα, ενώ μπορείτε να χρωματίσετε τα καρδιές με διαφορετικά χρώματα. Μια ιδέα είναι να colorize κάθε δέκα με διαφορετικό χρώμα