Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Σήμα της Νοβάρα Κάλτσιο. Ποδοσφαιρική ομάδα που βασίζεται σε Νοβάρα, πόλη του Πεδεμοντίου