Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ντόμπερμαν σκυλί, μια φυλή που δημιουργήθηκε από διασταυρώσεις στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα από KFL Dobermann