Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Η Άρπυιες είναι ένα μυθικό πλάσμα από την ελληνική και Ρωμαϊκή μυθολογίες, ένα κακό πλάσμα που έχει τη μορφή ενός πουλιού θήραμα με μια γυναίκα, πρόσωπο