Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Οι τρεις βασιλιάδες έχουν φθάσει στο τέλος της μακράς διαδρομής τους, που είναι μπροστά από το βρέφος Ιησού με τις προσφορές τους. Το αστέρι των Χριστουγέννων καθοδηγούσε στην Πύλη Βηθλεέμ