Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μια ομάδα των μαθητών στην τάξη γύρω από ένα τραπέζι με ένα ανοιχτό βιβλίο