Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Τα κύρια όργανα του ανθρώπινου αναπνευστικού συστήματος είναι οι πνεύμονες. Οι πνεύμονες είναι μέσα στο θώρακα. Εμπρόσθια όψη ενός ανατομή πνεύμονες με τραχείας και του βρογχικού δέντρου