Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Οι τέσσερις πολεμιστές του Lyoko, τους κύριους χαρακτήρες του Code Lyoko