Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Οι Μάγοι ή τριών σοφών, Caspar, Melchior και Balthasar, Ιησούς παιδί