Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Patati και Patatá, τα δύο κλόουν είναι μεγάλοι φίλοι