Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Χρωματική ένα διάγραμμα που σχηματίζεται από τους ομόκεντρους δωδεκάγωνο σχηματίζοντας ένα δίχτυ, παρόμοια με μια ιστός αράχνης