Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Οντίν συνεδρίαση μετά από το θρόνο του. Οντίν είναι ο ανώτατος ηγεμόνας της Άσγκαρντ και ο πατέρας της Θωρ