Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Γωνία 45 μοιρών. Οξεία γωνία. Ένα όγδοο μέρος ενός κύκλου