Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Γωνία 60 μοιρών. Οξεία γωνία, γωνία μεγαλύτερη από 0 ° και μικρότερη από 90 °. Ένα έκτο του κύκλου