Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, ένα κανονικό πολύεδρο έξι πρόσωπα ορθογώνια