Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Τέσσερις παραστάσεις ορισμένων από τα προβλήματα που τις μαστίζουν τη γη, τον πλανήτη μας