Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένας Εσκιμώος ευχαριστημένοι με τρία ψάρια επιτυγχάνεται με το καμάκι. Καμάκι είναι ένα μεγάλο μέσο όπως ένα δόρυ που χρησιμοποιείται για σκοπούς αλιείας