Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Το δείπνο του Κυρίου ή Μυστικού Δείπνου - Ιησούς συλλέγονται με αποστόλους του για το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης