Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μια περίεργη σκηνή της ερασιτεχνικής αλιείας από το σκάφος. Το άθλημα αλιεία στην ανοικτή θάλασσα, από την άποψη των ψαριών ξιφών