Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ιατρική ή γιατρός με στηθοσκόπιο που εκπονήθηκε για την auscultation του ασθενούς