Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Jeff Pringles, ο δάσκαλος στο σχολείο Greendale. Ένας χαρακτήρας από Postman Pat