Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένας ιππότης, στέκεται με την ασπίδα και το δόρυ εκτός από το άλογό του