Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Γιου είναι ένα ήσυχο και αδύναμο αγόρι που γίνεται στη μάχη σε ένα άτομο με δύναμη, θάρρος και μεγάλη σοφία