Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ορειβάτης ανεβαίνει με ένα σχοινί και με το σύνολο του εξοπλισμού