Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Το παραδοσιακό τραπέζι ο πολλαπλασιασμός του 5 με τις λύσεις στο κενό και το χταπόδι Pypus. Για να δείτε τα αποτελέσματα υπενθυμίζει ότι οι λύσεις που καταλήγουν πάντα σε 5 ή 0 εναλλάξ