Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ο πειρατής καπετάνιος με τον παπαγάλο, το ξύλινο πόδι και το γάντζο αντί του ενός χεριού