Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Roy, το πυροσβέστης με τη μάνικα φωτιά. Ένα χαρακτήρα από Robocar Poli