Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ανακατασκευή του ένα σκελετό δεινοσαύρου σε ένα μουσείο. Τα απομεινάρια του σκελετού ενός προϊστορικού ζώου που βρέθηκε σε αρχαιολογικές ανασκαφές