Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Το τιμόνι τον πολλαπλασιασμό του 1, ένας άλλος τρόπος που εκπροσωπούν και εκμάθησης τον πίνακα πολλαπλασιασμού 1