Σχέδιο Online

Ζωγραφιές 9:30 και 21:30, τι ώρα είναι; Τώρα είναι εννιά και μισή, το ρολόι δείχνει ότι πρόκειται για τριάντα λεπτά τελευταίες εννέα ώρες