Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Πάτο, ο φίλος Pocoyo του, καθόταν στο πάτωμα